Proč byste nezkusili zimní dovolenou v tropickém ráji?


Možná namítnete, že taková dovolená bude velmi drahá. No, sáhnou do kapsy budete muset, ovÅ¡em nijak zvlášť hluboko. ZpáteÄní letenka sice není nejlevnÄ›jší, ovÅ¡em zato ubytování je možná levnÄ›jší než u nás ÄŒechách. Mnozí z vás cestují do „teplých krajin“ v rámci letní dovolené, a pak jsou tu bÄ›hem zimy celí nesví, neboÅ¥ ponurost zimního poÄasí bez slunce zhorÅ¡uje psychiku. A tak to zkuste tentokrát obrátit. VždyÅ¥ v létÄ› je u nás v posledních letech krásnÄ› teplo, možnost koupání v přírodÄ› se hodnÄ› rozšířila, tak prověřte možnosti letní dovolené u nás a na zimu si odleÅ¥te nÄ›kam za teplem. TÅ™eba právÄ› do Dominikánské republiky.

Pláž, palmy a moře

Kde se Dominikánská republika nachází?

República Dominicana se rozkládá na ostrově Hispaniola v Karibském moři. Ostrov sdílí Dominikánci ještě s jednou zemí, a tou je Haiti (Hispaniola patří do souostroví Velké Antily). Hlavní město Dominikánské republiky se jmenuje Santo Domingo, měnou je dominikánské peso a úředním jazykem španělština.

Podnebí a poÄasí

Podnebí Dominikánské republiky je tropické vlhké. V prosinci, lednu a únoru je již po období dešťů a průměrná teplota v tomto období se pohybuje kolem 27 °C. Takže pokud se pro zimní dovolenou v této destinaci rozhodnete, můžete zde strávit své druhé léto.

Luxusní resort

A co vás v Dominikánské republice Äeká?

Jedny z nejkrásnějších pláží světa s bílým pískem a kokosovými palmami, azurově modré moře s teplou vodou (prosinec 27 °C, leden 27 °C, únor 26 °C), vodní sporty, zkoumání mořského života, dobré jídlo a příjemní lidé. Kdo nechce trávit celý pobyt jenom u moře, může se vydat na průzkum země – můžete se toulat po džungli (nejlépe s průvodcem), vydat se do tamních národních parků, anebo si v hlavním městě prohlédnout nejstarší katedrálu a první hrad na americkém kontinentu vůbec, a řadu dalších historických staveb. Nebo se vypravíte za poznáním mentality a kultury národa.

Zajímavostí je, že nejvyšší hora celého Karibiku Pico Duarte (3087 m.n.m) leží právě na území Dominikánské republiky, a stejně tak se tu nachází největší a zároveň nejníže položené jezero celé této oblasti s názvem Enriquillo, které se rozkládá pod úrovní moře. Je bez odtoku a jeho voda je slaná.

Cestování v zimě


V zimÄ› je nutné – víc než kdy jindy – dbát vÅ¡ech povinností Å™idiÄe, a to nejen pÅ™i jízdÄ›, ale také pÅ™i vybavení vozidla. VždyÅ¥ proti Å™idiÄi teÄ stojí Å™ada protivníků: ráno a veÄer tma, což by, zejména pÅ™i cestování do neznámých lokalit, mohlo způsobit Å™adů problémů. Povrch vozovky bývá zasněžený, což ovÅ¡em je ta lepší varianta – Äasto bÄ›hem dne teploty stoupají nad nulu, sníh se rozpustí a v podveÄer umrzá… V zimních mÄ›sících je tedy nutné poÄítat jak s tmou, tak i s klouzající vozovkou.

Silnice v zimě 

Které úkony jsou před jízdou v zimě nejnutnější?

  • PÅ™ed zimní sezonou zkontrolujte celkový stav vozidla, nechte si namontovat zimní pneumatiky (což ostatnÄ› stanoví zákon); u celoroÄních pneu zkontrolujte nahuÅ¡tÄ›ní a hloubku dezénu.
  • V zimÄ› také potÅ™ebujete mít baterii ve velmi dobré kondici, abyste vozidlo vždy nastartovali. Proto si ji nechte vÄas proměřit, anebo v případÄ› nejistoty radÄ›ji zakupte novou.
  • Zkontrolujte svÄ›tla, stÄ›raÄe a do ostÅ™ikovaÄe doplňte nemrznoucí kapalinu.
  • PÅ™i jízdÄ› samotné buÄte obezÅ™etní v místech, kde byste se mohli setkat se zvěří (silnice vedoucí lesem, mezi poli, atd.), zvolnÄ›te v blízkosti pÅ™echodů.
  • Mezi svým vozidlem a autem pÅ™ed vámi dodržujte bezpeÄnou vzdálenost.
  • Kdo si není jistý na kluzkém povrchu, mÄ›l by se pÅ™ihlásit a absolvovat Å¡kolu smyku.

NebezpeÄný úsek

Do kufru pÅ™idejte kyblík Äi pytlík s hrubým pískem, lopatku, buÄ na odhrnutí snÄ›hu zpod kol, nebo na pÅ™isypání písku pod kola, abyste vyjeli v případÄ› uvíznutí ve snÄ›hu nebo na zledovatÄ›lé vozovce (zde mohou posloužit i dvÄ› rohožky s hodnÄ› hrubou strukturou, které podložíte pod kola); budete-li cestovat v podhorských oblastech, nezapomeňte na snÄ›hové Å™etÄ›zy; pro jistotu si do auta pÅ™ipravte i startovací kabely; pÅ™i dlouhé cestÄ› dejte do kufru zimní obuv, bundu, Äepici a rukavice a do termosky horký Äaj – nikdy nevíte, kde a jak dlouho budete muset stát. PÅ™ed jízdou sledujte pÅ™edpovÄ›Ä poÄasí a jestli je hodnÄ› nepříznivá, a situace to dovolí, radÄ›ji cestu odložte.

Cestovat nebo necestovat se svou polovičkou?


Pokud mnoho lidí nad nÄ›Äím pÅ™emýšlí, je to to, jestli mají nebo nemají cestovat se svou poloviÄkou. Mnoho lidí a hlavnÄ› mužů má pocit, že je lepší, pokud se svou poloviÄkou necestují a to proto, že mají na daném výletu urÄitou volnost. Bohužel mnoho mužů to dÄ›lá tak, že pokud odjedou nÄ›kam na dovolenou, své poloviÄce se ani neozvou, takže daný ÄlovÄ›k ani neví, jestli daný muž vůbec žije. NÄ›co takového je velmi smutné, ale bohužel se s nÄ›Äím takovým setkává v dneÅ¡ní dobÄ› celá Å™ada žen. Muži mají pocit, že když jedou na dovolenou bez své ženy, jsou volní a mohou si dÄ›lat, co se jim zlíbí. Najdou se muži, kteří vám Å™eknou, že žena na dovolené je pro nÄ› přítěž, jelikož nemají takovou volnost, jako když jedou sami. Pokud jede muž na dovolenou sám a neozývá se, je jasné, že žena muže bude podezřívat, že si na dané dovolené s nÄ›kým zaÄal. Bohužel mnohdy to bývá pravda.

Pokud také nÄ›co není příjemné, je to to, když muž vÅ¡em tvrdí, jak si koneÄnÄ› odpoÄinul bez svého mobilního telefonu, ale pÅ™itom na nÄ›m býval a jediný, komu se neozýval, byla jeho žena. NÄ›co takového je urÄitÄ› k zamyÅ¡lení.

stojící muž

Pokud jede na dovolenou žena bez muže, rozhodně to nemá tak, jak to má muž. Když jede žena na dovolenou, hodně na svého muže myslí, jak se mu asi daří, píše mu apod. Přesně tak by to mělo být i v případě, když jede na dovolenou muž.

Bohužel každý ÄlovÄ›k je ale jiný. Najdou se ti, kteří nemají problém hlásit se a napsat své poloviÄce jak se jí daří a zda je v pořádku, ale jsou opravdu i tací, kteří se neozvou a ÄlovÄ›k za celé dva týdny nedostane ani jednu zprávu.

sedící žena

UrÄitÄ› by bylo vhodné, aby se nad sebou nÄ›kteří lidé zamysleli, protože takové chování rozhodnÄ› není ideální.

Pokud nÄ›co takového dÄ›láte právÄ› vy, skuteÄnÄ› byste to mÄ›li zmÄ›nit, protože by se vám klidnÄ› mohlo stát, že jakmile se jednou z nÄ›jaké to dovolené vrátíte, mohli byste se vrátit do zcela prázdné domácnosti. Věřte, že stát se to opravdu může.

Měli byste se dobře rozmyslet, kam si dáte důležité věci


Pokud na nÄ›co pÅ™ijde každý, kdo cestuje, pak je to to, že je nejlepší mít vÅ¡echny cenné vÄ›ci u sebe. Nikdy nevíte, kdy dojde k tomu, že se vaÅ¡e zavazadlo ztratí a vy už jej nikdy neuvidíte. PrávÄ› z tohoto důvodu je doporuÄováno, aby ÄlovÄ›k mÄ›l vÅ¡echny důležité vÄ›ci u sebe a nikdy vÄ›ci, jako jsou peníze, cestovní doklady apod., nedával do zavazadla. Dnes se zcela běžnÄ› stává, že se nÄ›komu ztratí zavazadlo. NÄ›kdy se podaří jej dohledat a dané zavazadlo se vrátí majiteli, ale jsou i případy, kdy se zavazadlo nenaÅ¡lo a daný ÄlovÄ›k tak o své vÄ›ci pÅ™iÅ¡el.

sedící žena

Mnoho lidí dÄ›lá dokonce i to, že si s sebou na dovolenou neberou ani vÄ›ci, které nosí nejradÄ›ji, protože by o nÄ› nechtÄ›li pÅ™ijít v případÄ›, že by se zavazadlo skuteÄnÄ› ztratilo.

Možná se vám nÄ›kdy stalo, že jste Å¡li na letiÅ¡ti kolem místa, kde byla zapáskovaná zavazadla. Jedná se právÄ› o zavazadla, která se ztratila a která Äekají, až si je pÅ™ijede jejich majitel vyzvednout. NÄ›která letiÅ¡tÄ› to dÄ›lají tak, že zavazadla zasílají až domů, ale jsou i taková, která vás vyzvou, abyste si pÅ™iÅ¡li vaÅ¡e zavazadlo vyzvednout, jelikož se naÅ¡lo.

Přístup letiÅ¡Å¥ je dnes různý. Bohužel tomu, že se zavazadla ztrácejí, se asi jen tak nevyhneme i když by to mnoho lidí urÄitÄ› ocenilo, protože nikdo není nadÅ¡ený z toho, když pÅ™ijede na dovolenou a jediné vÄ›ci, ve kterých může daný ÄlovÄ›k chodit jsou ty, které má na sobÄ›.

stojící dívka

Člověku v takové situaci nezbyde nic jiného, než si nějaké ty věci na sebe zakoupit. Kolikrát se dají na štěstí nějaké věci sehnat levně, ale i to záleží na tom, na jaké místo jste se vydali.

Důležité vÄ›ci by mÄ›l mít ÄlovÄ›k opravdu u sebe, aby se nestalo, že budete bez penÄ›z, dokladů apod. Pokud o nÄ›co takového pÅ™ijdete, je dost, možné že budete mít problém cokoliv vyÅ™eÅ¡it.

Je dobré se při balení zamyslet, abyste na konec nedopadli tak, že budete mít problém dostat se zpět domů.

Nejlepší vánoční trhy v Evropě


Vánoce jsou tady, a k Vánocům neodmyslitelnÄ› patří také vánoÄní trhy. Pořádají se snad v každé zemi a v každém vÄ›tším mÄ›stÄ›. Ty nejlepší obvykle pÅ™ipadají k hlavním mÄ›stům. NaÅ¡e pražské jistÄ› znáte, ale navÅ¡tívili jste nÄ›kdy trhy, které jsou vyhlášené po celé EvropÄ›? Takový vánoÄní výlet na vánoÄní trhy, kde nasajete tu pravou atmosféru blížících se Vánoc, je urÄitÄ› skvÄ›lý nápad, jak strávit tÅ™eba volný víkend.

Podívejme se, které trhy urÄitÄ› stojí za návÅ¡tÄ›vu.

kolotoÄ

Budapešť

Jedny z nejvyhlášenějších trhů se nacházejí v Budapešti. Konají se od 24. listopadu do 31. prosince před bazilikou sv. Štěpána a jedná se o úchvatný zážitek. Najdete zde vystavovatelé různých řemesel, spoustu gastronomických zážitků, zábavné programy a spoustu dalšího. Prostředí baziliky dodává trhům ještě větší kouzlo.

Gdaňsk

V srdci Polska se nacházejí vánoÄní jarmarky v mÄ›stÄ› Gdaňsk. Atmosféra je zde naprosto úžasná. Můžete si tu užít projížÄku na koních, projet se na benátském kolotoÄi nebo navÅ¡tívit Svatini Svaté rodiny. SamozÅ™ejmÄ› zde najdete spoustu stánků s různými dárky, Å™emeslnými výrobky a spoustu tradiÄních vánoÄních pochutin.

Essen

Ani NÄ›mecko nezaostává se svou nabídkou vánoÄních trhů. Jedny z nejkrásnÄ›jších najdete ve mÄ›stÄ› Essen. Spoustu stánků se svaÅ™eným vínem a gastronomických pochoutek. PohádkovÄ› krásné vánoÄní trhy doplňuje tÅ™eba ruské kolo, z kterého si můžete vychutnat pohled na celou tuto nádheru. Trhy se konají od 17. listopadu do 23. prosince.

vánoÄní trhy

Madrid

Ve Å panÄ›lsku rozhodnÄ› stojí za to navÅ¡tívit vánoÄní trhy v Madridu. Najdete tu hodnÄ› vÄ›cí ladÄ›ných o vintage stylu, jelikož se jedná i o prodej a výstavu sbÄ›ratelských kousků, stažeností a umÄ›leckých dÄ›l. Pokud vás zajímá právÄ› tato oblast a chcete si zároveň s tím vychutnat skvÄ›lou vánoÄní atmosféru, neváhejte, a běžte si zarezervovat letenky do Madridu jeÅ¡tÄ› dnes!

Vagabundi na Cestách


Už v osmnácti letech vznikl v hlavách dvou kamarádů – Lubomíra a Romana nápad, vytvoÅ™it cestovatelský projekt Vagabundi na Cestách. Oba dva vyrostli v podhůří Beskyd. A tak od dÄ›tství prozkoumávali nádhernou přírodu tohoto kraje. Tento zájem se bÄ›hem let rozšířil do Å¡iršího okolí. Pěšky pÅ™es půl planety dostal název projekt, jehož prostÅ™ednictvím je možné natoÄenými videí tÄ›chto mladých cestovatelů, zážitky sdílet se svými fanouÅ¡ky. PÅ™estože toho na svých cestách mnoho nepotÅ™ebují, jídlo, pojiÅ¡tÄ›ní a internet, tak na cesty mimo Evropu je nutné zakoupit i víza do nÄ›kterých států a proto se obrátili na Å¡irokou veÅ™ejnost o podporu. Která se jim formou sbírky podaÅ™ila zajistit.

Bosky přes ČR

Jedna z nejsledovanÄ›jších cest byla ta, kdy vyrazili ze svého rodiÅ¡tě pěšky na Saharu. Kterou už dneska mohou jejich fanouÅ¡ci zhlédnout na internetu. Protože kluci se v natáÄených videích rádi dÄ›lí i o zážitky, u kterých mnozí mají husí kůži. A že jde mnohdy i o život. Vzhledem ke způsobu cestování je snad nejvíce hodnocený fakt, že cestovatelé zvládají i horské výstupy. Kdy z vrcholků hor posílají nádherné pohledy. Cestou na Saharu si proÅ¡li i známou Svatojakubskou pouÅ¥ do Santiaga de Compostela. Na které se potkali i z poutníky z naší republiky, se kterými strávili přátelské chvíle. Trajektem do Maroka, ve kterém leží Sahara, cíl Vagabundů na Cestách, byl úspěšnÄ› zavrÅ¡en.

Pěšky na Saharu

V souÄasné dobÄ› dohledat vÅ¡echna místa, která tito cestovatelé navÅ¡tívili, lze těžko. Od jejich první výzvy Bosky pÅ™es ÄŒR, kdy zvládli ujít sto kilometrů za dvacet ÄtyÅ™i hodin Äi Závodem pÅ™es celou republiku, po odlet na Bali, ostrov poblíž Austrálie, který leží na druhé stranÄ› planety. A ze kterého pro nÄ› vede cesta zpátky zase po svých. A to opravdu není lehké. Z Indonésie sice je nutné jeÅ¡tÄ› nÄ›které úseky trasy zvládnout na trajektu, zbytek už je pěší. Z Indie do Nepálu, Pákistánu a Iránu. PÅ™es Turecko Bulharsko, Rumunsko, MaÄarsko a Slovensko. NepÅ™edstavitelná dálka a naprosto jiné životní podmínky, se kterými je potÅ™eba se bÄ›hem cestování vyrovnat, je pro pro Vagabundy na Cestách velkou výzvou.