Pokud mnoho lidí nad nÄ›Äím pÅ™emýšlí, je to to, jestli mají nebo nemají cestovat se svou poloviÄkou. Mnoho lidí a hlavnÄ› mužů má pocit, že je lepší, pokud se svou poloviÄkou necestují a to proto, že mají na daném výletu urÄitou volnost. Bohužel mnoho mužů to dÄ›lá tak, že pokud odjedou nÄ›kam na dovolenou, své poloviÄce se ani neozvou, takže daný ÄlovÄ›k ani neví, jestli daný muž vůbec žije. NÄ›co takového je velmi smutné, ale bohužel se s nÄ›Äím takovým setkává v dneÅ¡ní dobÄ› celá Å™ada žen. Muži mají pocit, že když jedou na dovolenou bez své ženy, jsou volní a mohou si dÄ›lat, co se jim zlíbí. Najdou se muži, kteří vám Å™eknou, že žena na dovolené je pro nÄ› přítěž, jelikož nemají takovou volnost, jako když jedou sami. Pokud jede muž na dovolenou sám a neozývá se, je jasné, že žena muže bude podezřívat, že si na dané dovolené s nÄ›kým zaÄal. Bohužel mnohdy to bývá pravda.

Pokud také nÄ›co není příjemné, je to to, když muž vÅ¡em tvrdí, jak si koneÄnÄ› odpoÄinul bez svého mobilního telefonu, ale pÅ™itom na nÄ›m býval a jediný, komu se neozýval, byla jeho žena. NÄ›co takového je urÄitÄ› k zamyÅ¡lení.

stojící muž

Pokud jede na dovolenou žena bez muže, rozhodně to nemá tak, jak to má muž. Když jede žena na dovolenou, hodně na svého muže myslí, jak se mu asi daří, píše mu apod. Přesně tak by to mělo být i v případě, když jede na dovolenou muž.

Bohužel každý ÄlovÄ›k je ale jiný. Najdou se ti, kteří nemají problém hlásit se a napsat své poloviÄce jak se jí daří a zda je v pořádku, ale jsou opravdu i tací, kteří se neozvou a ÄlovÄ›k za celé dva týdny nedostane ani jednu zprávu.

sedící žena

UrÄitÄ› by bylo vhodné, aby se nad sebou nÄ›kteří lidé zamysleli, protože takové chování rozhodnÄ› není ideální.

Pokud nÄ›co takového dÄ›láte právÄ› vy, skuteÄnÄ› byste to mÄ›li zmÄ›nit, protože by se vám klidnÄ› mohlo stát, že jakmile se jednou z nÄ›jaké to dovolené vrátíte, mohli byste se vrátit do zcela prázdné domácnosti. Věřte, že stát se to opravdu může.