Už v osmnácti letech vznikl v hlavách dvou kamarádů – Lubomíra a Romana nápad, vytvoÅ™it cestovatelský projekt Vagabundi na Cestách. Oba dva vyrostli v podhůří Beskyd. A tak od dÄ›tství prozkoumávali nádhernou přírodu tohoto kraje. Tento zájem se bÄ›hem let rozšířil do Å¡iršího okolí. Pěšky pÅ™es půl planety dostal název projekt, jehož prostÅ™ednictvím je možné natoÄenými videí tÄ›chto mladých cestovatelů, zážitky sdílet se svými fanouÅ¡ky. PÅ™estože toho na svých cestách mnoho nepotÅ™ebují, jídlo, pojiÅ¡tÄ›ní a internet, tak na cesty mimo Evropu je nutné zakoupit i víza do nÄ›kterých států a proto se obrátili na Å¡irokou veÅ™ejnost o podporu. Která se jim formou sbírky podaÅ™ila zajistit.

Bosky přes ČR

Jedna z nejsledovanÄ›jších cest byla ta, kdy vyrazili ze svého rodiÅ¡tě pěšky na Saharu. Kterou už dneska mohou jejich fanouÅ¡ci zhlédnout na internetu. Protože kluci se v natáÄených videích rádi dÄ›lí i o zážitky, u kterých mnozí mají husí kůži. A že jde mnohdy i o život. Vzhledem ke způsobu cestování je snad nejvíce hodnocený fakt, že cestovatelé zvládají i horské výstupy. Kdy z vrcholků hor posílají nádherné pohledy. Cestou na Saharu si proÅ¡li i známou Svatojakubskou pouÅ¥ do Santiaga de Compostela. Na které se potkali i z poutníky z naší republiky, se kterými strávili přátelské chvíle. Trajektem do Maroka, ve kterém leží Sahara, cíl Vagabundů na Cestách, byl úspěšnÄ› zavrÅ¡en.

Pěšky na Saharu

V souÄasné dobÄ› dohledat vÅ¡echna místa, která tito cestovatelé navÅ¡tívili, lze těžko. Od jejich první výzvy Bosky pÅ™es ÄŒR, kdy zvládli ujít sto kilometrů za dvacet ÄtyÅ™i hodin Äi Závodem pÅ™es celou republiku, po odlet na Bali, ostrov poblíž Austrálie, který leží na druhé stranÄ› planety. A ze kterého pro nÄ› vede cesta zpátky zase po svých. A to opravdu není lehké. Z Indonésie sice je nutné jeÅ¡tÄ› nÄ›které úseky trasy zvládnout na trajektu, zbytek už je pěší. Z Indie do Nepálu, Pákistánu a Iránu. PÅ™es Turecko Bulharsko, Rumunsko, MaÄarsko a Slovensko. NepÅ™edstavitelná dálka a naprosto jiné životní podmínky, se kterými je potÅ™eba se bÄ›hem cestování vyrovnat, je pro pro Vagabundy na Cestách velkou výzvou.