V zimÄ› je nutné – víc než kdy jindy – dbát vÅ¡ech povinností Å™idiÄe, a to nejen pÅ™i jízdÄ›, ale také pÅ™i vybavení vozidla. VždyÅ¥ proti Å™idiÄi teÄ stojí Å™ada protivníků: ráno a veÄer tma, což by, zejména pÅ™i cestování do neznámých lokalit, mohlo způsobit Å™adů problémů. Povrch vozovky bývá zasněžený, což ovÅ¡em je ta lepší varianta – Äasto bÄ›hem dne teploty stoupají nad nulu, sníh se rozpustí a v podveÄer umrzá… V zimních mÄ›sících je tedy nutné poÄítat jak s tmou, tak i s klouzající vozovkou.

Silnice v zimě 

Které úkony jsou před jízdou v zimě nejnutnější?

  • PÅ™ed zimní sezonou zkontrolujte celkový stav vozidla, nechte si namontovat zimní pneumatiky (což ostatnÄ› stanoví zákon); u celoroÄních pneu zkontrolujte nahuÅ¡tÄ›ní a hloubku dezénu.
  • V zimÄ› také potÅ™ebujete mít baterii ve velmi dobré kondici, abyste vozidlo vždy nastartovali. Proto si ji nechte vÄas proměřit, anebo v případÄ› nejistoty radÄ›ji zakupte novou.
  • Zkontrolujte svÄ›tla, stÄ›raÄe a do ostÅ™ikovaÄe doplňte nemrznoucí kapalinu.
  • PÅ™i jízdÄ› samotné buÄte obezÅ™etní v místech, kde byste se mohli setkat se zvěří (silnice vedoucí lesem, mezi poli, atd.), zvolnÄ›te v blízkosti pÅ™echodů.
  • Mezi svým vozidlem a autem pÅ™ed vámi dodržujte bezpeÄnou vzdálenost.
  • Kdo si není jistý na kluzkém povrchu, mÄ›l by se pÅ™ihlásit a absolvovat Å¡kolu smyku.

NebezpeÄný úsek

Do kufru pÅ™idejte kyblík Äi pytlík s hrubým pískem, lopatku, buÄ na odhrnutí snÄ›hu zpod kol, nebo na pÅ™isypání písku pod kola, abyste vyjeli v případÄ› uvíznutí ve snÄ›hu nebo na zledovatÄ›lé vozovce (zde mohou posloužit i dvÄ› rohožky s hodnÄ› hrubou strukturou, které podložíte pod kola); budete-li cestovat v podhorských oblastech, nezapomeňte na snÄ›hové Å™etÄ›zy; pro jistotu si do auta pÅ™ipravte i startovací kabely; pÅ™i dlouhé cestÄ› dejte do kufru zimní obuv, bundu, Äepici a rukavice a do termosky horký Äaj – nikdy nevíte, kde a jak dlouho budete muset stát. PÅ™ed jízdou sledujte pÅ™edpovÄ›Ä poÄasí a jestli je hodnÄ› nepříznivá, a situace to dovolí, radÄ›ji cestu odložte.