NÄ›kdo má filmy rád. Každý jiné, ale rád se na nÄ› dívá. Ten na horory, ten zase na komedie, ale prostÄ› jdou do kina. Do toho klasického už ne. To už neexistuje. A ostatní, kteří vÅ¡ak také mají rádi filmy, ti do toho, co se nyní kinem nazývá ani nepáchnou. ProÄ?  

Nová doba nese nové mravy. Proto je skoro povinností koupit si pÅ™ed vstupem do multi (nová název kina) pořádnou porci nÄ›Äeho, co je zabaleno v Å¡ustivém papíře a k tomu jeÅ¡tÄ› litr koly. NávÅ¡tÄ›va kina je pár stokorun, ale tohle malé obÄerstvení se mu v cenÄ› v poklidu vyrovná. NÄ›kde bylo dokonce psáno, že provozovatele multi k tomu nutí ceny za filmové kopie a spotÅ™eba proudu. Jinak by prý nevydÄ›lali. Nemá smysl se k tomu vyjadÅ™ovat. Kultura prostÄ› poklesla tak, že se v multi musí ÄlovÄ›k, Å™eÄeno sluÅ¡nÄ›, napapat.  

opona v kinÄ›

Nu, dobrá, kdyby to diváci jedli tak, aby to neruÅ¡ilo, budiž. Ale to Å¡ustÄ›ní ze vÅ¡ech stran, hrabání v krabicích po popcornu, to je skuteÄnÄ› vysoký umÄ›lecký zážitek.  

Takže sedím v kinÄ›, pardon v multi a zezadu nÄ›kdo chroupe popcorn. StejnÄ› tak i vedle mne. NaÅ¡tÄ›stí mu doÅ¡el. To je dobÅ™e, bude klid minimálnÄ› z jedné stran. Nebude, divák sahá po mobilu a klidnÄ› píše zprávy, nebo dÄ›lá nÄ›co jiného. SvÄ›tlo nepříjemnÄ› ruší, ale co je to proti pazvukům z ostatních sedadel. TÄ›ch ubývá, popcorn je koneÄnÄ› sežrán a zapit kolou. Decentní říhání se nese sálem a já Äekám, kdy si zaÄnou lidi uléhat, neb si již pod sebe ustlali.  

multikino

Mobil vedle není jen ten jeden jediný v sále, o Äemž se obÄas pÅ™esvÄ›dÄíme hlasitým zvonÄ›ním. Ti inteligentnÄ›jší mají zapnuto jen vrÄení. Hluboký kulturní Å¡ok, pardon, zážitek se pomalu chýlí ke konci. ZvÄ›davý divák Äeká i po titulcích, aby se rozhlédl po sále, jak to tu prasátka zřídila. A divák pÅ™emýšlí, zda to mají také tak doma. Zda doma také hází vÅ¡echno pod sebe. S nejvÄ›tší pravdÄ›podobností ne. Tam si to asi hlídají. ProÄ tady ne, to vÄ›ru málo lidí chápe.