Baví vás Å¡kola anebo jiné Å¡kolní instituce? MÄ› opravdu hodnÄ›. Jako malá holka jsem opravdu moc ráda chodila do Å¡koly a to také dokonce do mimoÅ¡kolních aktivit. Také jsem chodila do Å¡koly umÄ›ní. A moc mÄ› bavilo, když jsem mohla chodit na kreslení a také na tancování. Těšilo mÄ› to, ale nejhorší na tom bylo, že právÄ› otec stále dokola opakoval, že vyhazování penÄ›z za kreslení a nebo za tanec, že je to naprosto zbyteÄné. Navíc je to prý dvakrát dražší než klasická Å¡kola, kde jsem se také uÄila navíc angliÄtinu a nÄ›mÄinu. Vsadím se, že mnoho dÄ›tí tohle nedÄ›lalo. A já tyto mimoÅ¡kolní aktivity a také cizí jazyky jsem mÄ›la až do deváté třídy.

Opravdu ráda Ätu knihy.

Řeknu vám ale, že potom, když mi bylo sedmnáct a osmnáct let, tak jsem se tancem opravdu dobře živila. Živila jsem se tak, že jsem měla opravdu nadstandardní bydlení. Bavilo mě to, jenomže jednoho dne jsem si zlomila koleno a kotník, když jsem tancovala a špatně jsem spadla z jeviště. Bylo to opravdu hrozné. Byla jsem také dva týdny v nemocnici, protože mi rovnali koleno. Od té doby jsem se už tance ani nedotkla a raději jsem byla v klidu, protože jsem měla opravdu pochroumané koleno.

Také jsem chodila do školy umění.

Proto jsem byla ráda, že jsem nezanevÅ™ela na vzdÄ›lání a stále jsem se uÄila. Nyní jsem pÅ™ekladatelka angliÄtiny a nÄ›mÄiny. Uznávám, že nÄ›kdy je to opravdu složité a nároÄné, když vím, že už nebudu nikdy tancovat a nebo dÄ›lat složité gymnastické operace, vadí mi to, ale jsem zase ráda, že jsem si udÄ›lala zadní vrátka a udÄ›lala jsem si vyšší odbornou Å¡kolu a také umím perfektnÄ› dva cizí jazyky. Já si myslím, že když lidé umí dobÅ™e cizí jazyky, že se také ve svÄ›tÄ› neztratí a mohou si také vybrat z více než mnoha pracovních míst. Mnoho lidí mi také dokola říká, že můžu být ráda, že se nemusím živit tancem, protože prý do důchodu bych to asi nevydržela. Jenomže tohle je omyl. MÄ› by tohle bavilo a mohla bych potom dÄ›lat uÄitelku tance.