Právo na vzdÄ›lání je u nás zakotvené v ústavÄ› prakticky již od dob Marie Terezie. ZaruÄuje každému obyvateli ÄŒeské republiky volný přístup ke vzdÄ›lání, tedy možnost vychodit Å¡kolu. Základní Å¡kolní docházka je pak dokonce povinná. Jak se vÅ¡ak ukazuje, toto právo není až tak přísnÄ› dodržováno.

 

uÄící se dítÄ›

 

V první Å™adÄ› je potÅ™eba si uvÄ›domit, že žádná Å¡kola, ani ta základní, není zadarmo. JistÄ›, neplatí se žádné Å¡kolné, avÅ¡ak to je v podstatÄ› jediná úleva. PryÄ jsou doby, kdy byly uÄebnice vždy na konci roku pÅ™edávány. Dnes žáci dostanou pÅ™ed prázdninami jejich seznam a musí si je sehnat sami, a také sami zaplatit. A vzhledem k jejich cenám to není zrovna nic levného.

 

Tento přístup Å¡kol se vÅ¡ak dá vzhledem k jejich dlouhodobému podfinancování pochopit. To vÅ¡ak nemÄ›ní nic na tom, že rodiÄe musí platit dost velké Äástky. A to ani není Å™eÄ o dalších Å¡kolních pomůckách, aktovce a jiném vybavení. Je tedy jasné, že sociálnÄ› slabší rodiny si nÄ›co takového nemohou příliÅ¡ dovolit.

 

uÄení geometrie

 

Navzdory tomu je vÅ¡ak povinnost základní Å¡kolní docházky dána zákonem, bez ohledu na to, zda na to rodiÄe mají Äi nikoliv. A samozÅ™ejmÄ›, Å¡koly jsou povinny pÅ™ijímat dÄ›ti na základÄ› jejich znalostí a schopností, nikoliv podle toho, kolik mají jejich rodiÄe penÄ›z. V praxi vÅ¡ak jen málokterá Å¡kola je ochotna pÅ™ijmout dítÄ› z vyloženÄ› sociálnÄ› slabé rodiny.

 

Bohužel, nejenže se zvyÅ¡ují náklady na Å¡kolu, snižuje se také poÄet Å¡kol, tedy alespoň tÄ›ch státních. JistÄ›, vyvažuje to růst tÄ›ch soukromých, takže teoreticky poÄet míst spíše stoupá, avÅ¡ak v reálu to znamená, že chudší dÄ›ti mají mnohem menší výbÄ›r toho, kam jít. A je jasné, že to znamená i problémy s dalším vzdÄ›láváním.

 

Je tedy jasné, že by to chtÄ›lo plnou reformu Å¡kolství. Té se vÅ¡ak bohužel jen tak nedoÄkáme. Ze strany vlády k tomu není vůle, a Äasto ani ze strany Å¡kol. Ty jsou totiž mnohdy zkostnatÄ›lé a zajeté ve starém systému, a na jakékoliv novinky se dívají s despektem. O tom, že tím nejvíce trpí právÄ› dÄ›ti, asi není tÅ™eba hovoÅ™it.