Již staré přísloví nám říká, že Äistota je půl zdraví. I to je důvod, proÄ se vÄ›tÅ¡ina z nás myje alespoň jednou dennÄ›. Věříme, že si tím pomáháme. AvÅ¡ak když se nad tím zamyslíme, jsme v podstatÄ› jediní v celé živoÄiÅ¡né říši, kdo nÄ›co takového dÄ›lá. To nás pak pÅ™ivádí k otázce, zda je skuteÄnÄ› nezbytné, abychom dennÄ› používali vodu.

 

Není vÅ¡ak pochyb o tom, že pro to existují skuteÄnÄ› dobré argumenty, pÅ™iÄemž tím hlavním je pak ten o naÅ¡em zdraví. A je jasné, že se na naÅ¡em tÄ›le bÄ›hem dne nahromadí neÄistoty, zvláštÄ› pak na rukách – to je ostatnÄ› důvod, proÄ bychom si je mÄ›li mýt nÄ›kolikrát dennÄ›. Jsou ale tyto skuteÄnÄ› tak nebezpeÄné?

 

každodenní oÄista je základ

 

AÄ si to vÄ›tÅ¡inou neuvÄ›domujeme, naÅ¡e pokožka funguje také jako svého druhu ochranná bariéra. Ta má právÄ› zabránit tomu, aby se Å¡kodliviny, které se usadí na naÅ¡em tÄ›le, dostaly dovnitÅ™. Bohužel, tento způsob ochrany není ani zdaleka dokonalý. Navíc jej Äasto jeÅ¡tÄ› zhorÅ¡ujeme.

 

Dnes je naprosto běžné používání mýdla pÅ™i jakémkoliv mytí. To vÅ¡ak odstraňuje nejen Å¡pínu, ale také Äást oné ochranné vrstvy. A pokud jej používáme dennÄ›, tato nemá Å¡anci se obnovit. ParadoxnÄ› se tak stáváme náchylnÄ›jší k tomu, že nám skrz pokožku do tÄ›la pÅ™eci jen nÄ›co pronikne.

 

používat bychom měli kvalitní mýdlo

 

Znamená to tedy, že bychom mÄ›li pÅ™estat používat mýdlo? Ne tak docela. Výhody, které z jeho použití plynou, totiž znaÄnÄ› pÅ™eváží výše zmínÄ›né nevýhody. Navíc dnes máme možnost koupÄ› kvalitních mýdel, která naÅ¡i ochrannou vrstvu tak nepoÅ¡kozují.

 

Na pravidelnou oÄistu tÄ›la bychom tedy rozhodnÄ› nemÄ›li zanevřít, a to i z dalšího důvodu. VÄ›tÅ¡ina z nás se dennÄ› potí, pÅ™iÄemž pot na naší pokožce zasychá, Äímž nás ochlazuje. Je to velmi úÄinný systém, který vÅ¡ak zanechává na kůži jednak stopy a pak také nepříjemný zápach. NÄ›kolik zaschlých vrstev potu pak také může doslova ucpat kožní póry. RozhodnÄ› se tedy vyplatí se toho alespoň jednou dennÄ› zbavit.