Jako malá holka jsem se moc ráda vyznala v Äíslech a také mÄ› to moc bavilo. Nevím jak vy, ale mnoho malých dÄ›tí právÄ› vůbec nemá rádo Äísla anebo tak podobnÄ›. Já jsem asi ale byla výjimka. Protože moje maminka mi stále dokola opakovala, že u nás v rodinÄ› není vůbec nikdo, kdo by se zajímal o ekonomiku nebo matematiku anebo nÄ›jaká Äísla. Docela hodnÄ› mÄ› to pÅ™ekvapilo, protože jsem z toho byla taková vystraÅ¡ená. ProÄ to asi mám jenom já? A tak samozÅ™ejmÄ› nebylo ani divu a nebylo nikomu divné, že jsem po základní Å¡kole Å¡la studovat stÅ™ední ekonomickou Å¡kolu.

Úspěch by měl být všude.

A svÄ›te div se nebo nediv se mÄ› to na stÅ™ední ekonomické Å¡kole opravdu hodnÄ› bavilo a Å¡lo mi to. A vÅ¡echny pÅ™edmÄ›ty mi Å¡ly skoro samy od sebe a já jsem byla Å¡Å¥astná, že mám nÄ›jakou Å¡kolu anebo takové záliby, které mÄ› opravdu na sto procent baví. Potom jsem Å¡la jeÅ¡tÄ› na vysokou ekonomickou Å¡kolu, tam sice to už nebylo tak extra jednoduché jako tÅ™eba na stÅ™ední zdravotnické Å¡kole anebo na ekonomické Å¡kole, tak jsem si Å™ekla, že se ale budu snažit a samozÅ™ejmÄ›, že jsem vÅ¡echno zvládla na jedniÄku.

Ekonomika je někdy špatná.

Promovala jsem dokonce s vyznamenáním. Já si myslím, že lepší výsledky, jsem si asi přát nemohla. Myslím si, že mnoho lidí si tÅ™eba pÅ™eje, aby také jejich výsledky byly dokonale. Věřte mi, že dokonalost není tak dobrá a že dokonalost vlastnÄ› ani neexistuje, protože každý ÄlovÄ›k si pÅ™edstavuje dokonalost úplnÄ› jinak. A jestli chcete poÄítat dokonale, tak tohle asi musíte. Pokud se zajímáte o ekonomii a o ekonomiku, tak samozÅ™ejmÄ› musíte umÄ›t poÄítat opravdu perfektnÄ›. PoÄítání je tady opravdu hodnÄ› důležité a musí být pÅ™esné, jinak by to nebyla ekonomie a ekonomika. PozdÄ›ji jsem ale zjistila, že vlastnÄ› moje prababiÄka, tak ta by mÄ›la ráda matematiku a její manžel taky. Byl to můj pradÄ›deÄek, takže jsem si Å™ekla, že jsem to asi zdÄ›dila jeÅ¡tÄ› takhle po nich.