Internet byl původnÄ› zamýšlen jako zajiÅ¡tÄ›ní volného přístupu k informacím pro vÅ¡echny. To se i povedlo. Najdeme na nÄ›m prakticky vÅ¡e, co nás zajímá. A pokud hledáme informace v koncentrovanÄ›jší formÄ›, pak můžeme použít nÄ›kterou z internetových encyklopedií, z nichž je zdaleka nejznámÄ›jší Wikipedie. Můžeme ale skuteÄnÄ› věřit vÅ¡emu, co je zde uvedeno?

 

hledání informací na internetu

 

SamozÅ™ejmÄ›, tyto webové stránky se tváří na první pohled serióznÄ› a je jasné, že se snaží o maximální možnou pÅ™esnost informací. Problém je vÅ¡ak v tom, kdo zdejší Älánky tvoří. Tyto encyklopedie jsou totiž postaveny na tom, že do nich může pÅ™idávat příspÄ›vky v podstatÄ› kdokoliv. A ano, mÄ›ly by být kontrolovány, aby nebyly uveÅ™ejnÄ›ny nesmysly, avÅ¡ak pÅ™ispÄ›vatelů je mnoho a moderátorů málo. ÄŒasto se tedy stává, že nÄ›co proklouzne, zvláštÄ› když se daný Älánek tváří na první pohled skuteÄnÄ› serióznÄ›.

 

Jak tedy máme poznat, co z vÄ›cí, které jsou zde uvedeny, je pravda? Bohužel to není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Ideální je, pokud je u příspÄ›vku i odkaz na původní zdroj Äi zdroje informací. Ten nám umožní si snadno ověřit, zda je to, co je zde psáno, skuteÄnÄ› pravda. OvÅ¡em u mnoha artiklů toto chybí. Co tedy máme v takovém případÄ› dÄ›lat?

 

znázornění internetu

 

Nezbývá nám, než buÄ Älánku věřit, nebo svou otázku zadat do internetového vyhledávaÄe a snažit se najít původní zdroj dané informace. Bohužel, u nÄ›kterých obskurních faktů to může být pomÄ›rnÄ› obtížné, a původního zdroje se tak není možné dopátrat. ZvláštÄ› pokud byla daná vÄ›c Äasto používána například pro šíření propagandy – tehdy je hledání pravdy skuteÄnÄ› nároÄné.

 

Proto bychom k internetovým encyklopediím mÄ›li pÅ™istupovat s pomÄ›rnÄ› velkou dávkou skepse. JistÄ›, mohou tvoÅ™it dobrý odrazový můstek, pokud se o nÄ›jaké téma více zajímáme, avÅ¡ak v případÄ›, že chceme jít do hloubky, nebo to potÅ™ebujeme například pro nÄ›jaký projekt do Å¡koly, je rozhodnÄ› dobré najít původní zdroj. Tak budeme mít jistotu, že známe skuteÄnou pravdu.