Internet nám dnes slouží k mnoha nejrůznÄ›jším vÄ›cem. Jednou z nich je mimo jiné také nakupování. To je stále oblíbenÄ›jší, zvláštÄ› u ménÄ› dostupného zboží Äi takového, které se prodává pouze v zahraniÄí. Stále ÄastÄ›ji si vÅ¡ak tímto způsobem kupujeme i vÄ›ci denní potÅ™eby, jako například potraviny. Když se podíváte na statistiky, je z nich jasnÄ› patrné, že poÄet nákupů pÅ™es internet neustále rostou.

 

objem obchodu přes internet stále roste

 

S tím se vÅ¡ak stále ÄastÄ›ji objevuje otázka, zda je tento způsob nakupování také dostateÄnÄ› bezpeÄný. Koneckonců, mnohdy je po nás vyžadováno, abychom zadávali své osobní údaje, jako například jméno, adresa Äi telefonní Äíslo, nÄ›komu, s kým se nikdy nesetkáme. A i kdyby ona firma sama nemÄ›la v úmyslu naÅ¡e data zneužít, hacking je bohužel stále hrozbou.

 

Dále je tu také fakt, že ne vÅ¡ichni obchodníci jsou poctiví. ZvláštÄ› na internetových tržiÅ¡tích Äi aukcích jich najdeme pomÄ›rnÄ› dost. Pokud se rozhodneme platit kartou Äi pÅ™evodem, pak je možné, že o své peníze pÅ™ijdeme, neboÅ¥ nám žádné zboží nedorazí, případnÄ› dorazí nÄ›co jiného, než jsme si objednali. I to je Äastým problémem na nÄ›kterých internetových stránkách.

 

obchod přes internet

 

Vzhledem k výše uvedenému by se mohlo zdát, že bychom pÅ™es internet nemÄ›li nakupovat vůbec, a je s podivem, že objem tohoto typu prodeje neustále roste. Je vÅ¡ak pravdou, že skuteÄnost není až tak hrozná, jak by se mohlo zdát. V naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů skuteÄnÄ› dostanete to, co si zaplatíte – jen málokterý prodejce chce riskovat například soud.

 

Také je tu fakt, že mnohé aukÄní stránky mají například garanci vrácení penÄ›z, kdy pokud vám objednané zboží nepÅ™ijde do daného data, můžete zažádat o vrácení celé Äástky. Je to proto, aby byli zákazníci chránÄ›ni alespoň ÄásteÄnÄ› pÅ™ed takovýmito podvodníky.

 

RozhodnÄ› tedy není tÅ™eba se na internetu bát. Jen je dobré vybírat, od koho koupíme. Koneckonců, v reálu bychom taky váhali nad koupí od ÄlovÄ›ka, který nás osloví na ulici, že?