Pokud archeolog nebo i obyÄejný ÄlovÄ›k najde nÄ›jakou fosílii Äi staré artefakty, jako například mince Äi nástroje, rozhodnÄ› nás v první Å™adÄ› zajímá, jak je onen nález starý. K tomu nám může pomoci hned nÄ›kolik různých, na sobÄ› nezávislých metod, avÅ¡ak za jednu z nejpÅ™esnÄ›jších je považována metoda rozpadu prvků.

 

JednoduÅ¡e Å™eÄeno, každý izotop má svou rozpadovou Å™adu, kdy se postupnÄ› mÄ›ní na prvky s nižším protonovým Äíslem. Tento proces také produkuje radioaktivitu, a to v různém množství. Zdaleka nejlepším příkladem zde může být uran, avÅ¡ak není ani zdaleka jediný.

 

izotopy pomáhají urÄit stáří fosílií

 

Stáří tak můžeme urÄit tím, že zjistíme pomÄ›r rozpadajících se izotopů a prvku, ve který se zrovna ten mÄ›ní. Jelikož pak dobÅ™e známe u jednotlivých prvků poloÄas rozpadu, můžeme z jejich pomÄ›ru snadno urÄit, jak je onen pÅ™edmÄ›t starý.

 

Je vÅ¡ak samozÅ™ejmé, že tuto metodu nelze použít vždy. AÄkoliv se totiž izotopy vyskytují v přírodÄ› pomÄ›rnÄ› hojnÄ›, nenajdeme je na vÅ¡ech naleziÅ¡tích. V takových případech musíme využít jiné způsoby, například uhlíkovou metodu. Pokud je to vÅ¡ak jen trochu možné, používáme tu izotopovou.

 

tyranosaurus žil blíže k nám než ke stegosaurovi

 

Důvodem je především její vysoká přesnost. Na rozdíl od ostatních totiž není nic, co by mohlo rozpad prvků nějakým zásadním způsobem ovlivnit a narušit tak datování. Nemusíme se starat o to, jakými procesy artefakt při svém vzniku procházel.

 

Navíc je zde i ta výhoda, že mnohé izotopy mají skuteÄnÄ› velmi dlouhé rozpadové Å™ady. To znamená, že můžeme datovat i velmi staré fosílie. PopravdÄ› právÄ› tímto způsobem jsme zjistili mimo jiné také stáří naší planety, a to už je rozhodnÄ› co říct.

 

Není tedy divu, že se na ni archeologové i paleontologové velmi spoléhají. Je vÅ¡ak jen otázkou Äasu, kdy bude vymyÅ¡lena nÄ›jaká jiná, lepší a pÅ™esnÄ›jší metoda. S postupujícím vývojem vÄ›dy a techniky to vypadá, že na to nebudeme muset již dlouho Äekat. A to je dobÅ™e. Pomůže nám totiž zodpovÄ›dÄ›t nÄ›které z otázek z historie.