Ekonomika je v dneÅ¡ní dobÄ› opravdu hodnÄ› důležitá. Já si myslím, že podle mého názoru, kdyby tÅ™eba ekonomika Å¡la stále nahoru a byla by taková lépe funkÄní a lepší, že by to bylo samozÅ™ejmÄ› dobÅ™e. Já sama jsem si kolikrát říkala, že ekonomika by se mÄ›la opravdu hodnÄ› zlepÅ¡it, a to hlavnÄ› tady u nás v ÄŒeské republice, protože kolikrát slýchám, že lidé skoro až breÄí, že nemají peníze, že nemají tÅ™eba peníze na dárky a nebo na potraviny. Pokud lidé nemají peníze na potraviny a na obživu, tak je to samozÅ™ejmÄ› opravdu veliká katastrofa. A nelíbí se mi to. Já sama jsem také dva a půl roku žila opravdu chudÄ›. Sotva jsem mÄ›la na nájem na energie a na jídlo.

Peníze jsou opravdu důležité.

A vím, že tyto Äasy byly těžké a samozÅ™ejmÄ› vím, jak musí to být opravdu hrozné pro ty lidi, kteří v tom žijí stále nonstop. Každý den se budí s obavou, jestli jim zbydou peníze na jídlo a tak podobnÄ›. Taky si vzpomínám jak na moje kamarádka nemÄ›la vůbec peníze pro své dÄ›ti, aby jim tÅ™eba koupila do Å¡koly různé potÅ™eby, jako pastelky a tak podobnÄ›. Za tohle může asi naÅ¡e Äeská ekonomika. Nebo máte jiný názor? ProÄ tÅ™eba nÄ›kteří lidé mají opravdu hodnÄ› penÄ›z a nÄ›kteří lidé zase nemají nic, že nÄ›kteří lidé si létají na Havaji na dovolenou a nÄ›kdo nemá ani na to, aby k rybníku.

NÄ›kdy peníze teÄou proudem.

Podle mého názoru tohle je velice smutné a mÄ›lo by se s tím nÄ›co dÄ›lat. Já vím, že tÅ™eba peníze má ÄlovÄ›k takové, které si vydÄ›lá a nebo jak umí Å¡etÅ™it. Tohle je samozÅ™ejmÄ› pravda, ale nÄ›kteří lidé dokonce také chtÄ›jí Å¡etÅ™it a mít práci. Ale bohužel tÅ™eba na nÄ› vůbec nezbyde. TÅ™eba moje kamarádka má ÄtyÅ™i dÄ›ti a je sama a bohužel jí nikdo nikde nechce zamÄ›stnat, a to kvůli tomu, že má asi malé dÄ›ti. Nevím, jak to bývá, ale nÄ›kdy je to opravdu hodnÄ› složité. Ekonomika je tady stále a bude a záleží jenom asi na nás a nebo na naÅ¡em státu, jak se ekonomika bude vyvíjet.