Já si vážnÄ› myslím, že dneÅ¡ní ekonomika na tom není tak úplnÄ› nejlépe, ale samozÅ™ejmÄ› jsou zase takové situace, kdy tÅ™eba ekonomika je taková, že podle nÄ›Äího názoru zase ve skvÄ›lé kondici. Kdybych tÅ™eba mÄ›la pÅ™idat svůj názor, tak si myslím, že asi nebude tak optimální, jak by si mohlo lidí přálo. Nebo vy si myslíte, že naÅ¡e ekonomika a naÅ¡e finance v naší republice jsou naprosto skvÄ›lé a jsou naprosto v pořádku? Já si myslím, že tohle si myslí opravdu jenom málokdo, kdybych opravdu mÄ›la brát ohled sama na sebe, tak já bych tohle úplnÄ› celé zmÄ›nila. Já si myslím, že stát nevede naÅ¡i republiku tak dobÅ™e, a tak reprezentativnÄ›, jak by to mÄ›lo být.

Vyznáte se v Äeské ekonomice?

Já si myslím, že je opravdu mnoho států, jako například Å výcarsko, které je na tom opravdu lépe než naÅ¡e republika anebo jak také ostatní evropské státy. Kdybych tÅ™eba mÄ›la říct, co bych zmÄ›nila já, tak já bych samozÅ™ejmÄ› zmÄ›nila vÅ¡echny různé přístupy i k naÅ¡emu životu a také k naÅ¡emu hospodaÅ™ení. To je také kvůli tomu, jaký je import a jaký je export a tak podobnÄ›. I tohle má opravdu veliký vliv na to, jak je na tom vede naÅ¡e republika. NaÅ¡e Äeská ekonomika je podle mého názoru docela taková opuÅ¡tÄ›ná a mÄ›lo by se s tím nÄ›co dÄ›lat.

Ekonomika se musí udržovat.

Jenomže když takhle koukám na televizi anebo Ätu různé zprávy anebo noviny, tak tam vždycky píšou spíše takové vÄ›ci, jako kdyby to absolutnÄ› nikoho nezajímalo, jako kdyby to snad zajímalo jenom nás obyÄejné obÄany anebo tÅ™eba například mÄ›. Dokonce i moje máma a moje babiÄka se o tohle také zajímají, dokonce i můj dÄ›deÄek říká, že kdyby byl ve vládÄ› a kdyby byl ekonom, že by tohle absolutnÄ› celé zmÄ›nil a že by to celé pÅ™edÄ›lal, protože prý náš Äeský ekonomický systém je prý velice dlouhodobÄ› neudržitelný. A já si tohle myslím také, a to nejsem vůbec žádný ekonom. A nemám ani ekonomické vzdÄ›lání.