Vzhledem k tomu, že se v pÅ™edvánoÄním Äase dny krátí, sváteÄní kouzlo do dlouhých veÄerů lze prozářit výzdobou svÄ›telnou. Kterou udÄ›láte radost nejen sobÄ›, ale rovněž vÅ¡em sousedům a kolemjdoucím. Co lépe evokuje záři betlémské hvÄ›zdy než rozzářená svÄ›týlka. AÅ¥ už je umístíte na schodiÅ¡tÄ› domu, jeho fasádu Äi do oken. Rovněž terasa a celá zahrada lze tímto způsobem nazdobit. ObzvláštÄ› kouzelné bývají barevnými svíÄkami nazdobené vzrostlé stromy, anebo i keÅ™e přímo v zahradÄ›. Ale i zahradní branky Äi garážová vrata vnesou potÅ™ebnou romantiku pÅ™i návratu z práce Äi jiných odpoledních aktivit.

VánoÄní vÄ›nec

Na schodiÅ¡tÄ› a hlavní vstup do domu bývá nejÄastÄ›ji umísÅ¥ován vánoÄní vÄ›nec. Který si ženy Äasto vyrábÄ›jí samy. Ale dá se i zakoupit na vánoÄních trzích Äi prodejnách kvÄ›tin. Pokud je pÅ™ed domem Å¡iroké schodiÅ¡tÄ›, je možné vyzdobit tento prostor zimními dekoracemi. AÅ¥ už ozdobenými tújkami v kvÄ›tináÄi, Äi zimním aranžmá v ozdobném truhlíku. Do kterého lze umístit i vánoÄní ozdoby dÄ›tí, které samy vytvoÅ™ily. A pÅ™idat barevné lucerniÄky, který celý prostor rozzáří. VánoÄní girlanda zase udÄ›lá dobrou službu na zábradlí, které schodiÅ¡tÄ› lemuje. A pÅ™idat je možný i svÄ›telný Å™etÄ›z, který provede hosty až ke dveřím.

VánoÄní girlanda

Okna zdobí nejradÄ›ji menší dÄ›ti, protože na nÄ› dosáhnou. Mohou na nich uplatnit svoje estetické cítÄ›ní. A radost tím udÄ›lají celé rodinÄ›. Papírové vloÄky, Å¡ablony na pÅ™estříkání snÄ›hem Äi výlepy zimních motivů bývají nejÄastÄ›ji používanými materiály. Ale i okna domu se dají dozdobit svÄ›telnými girlandami zvenÄí. StejnÄ› jako fasáda kolem nich. Což musí ze žebříků pÅ™ipevnit tatínkové. Na parapety poté maminky upevní kvÄ›tináÄe s chvojím, ideálnÄ› umístÄ›ným do vodou nasáklé aranžovací hmoty. Na balkony, terasy a do zahradního prostoru lze umístit i vÄ›tší dekorace. ÄŒi zavÄ›sit vánoÄní ozdoby uvázané na ozdobné stuze. Fantazii se meze nekladou.