Ten, kdo sklidil zeleninu a pÅ™ipravil záhonky na další sezonu, svázal okrasné keÅ™e a stromky, nemá zdaleka hotovo. Je také potÅ™eba zrýt Äi okopat zeminu ve skleníku a pÅ™idat jí potÅ™ebné živiny. Skleník totiž budete v pÅ™edjaří používat jako první. Zasejete saláty, Å™edkviÄky, kedlubny, hrášek, abyste mÄ›li již na jaÅ™e brzkou úrodu a nemuseli tuto zeleninu, která pÅ™inese první jarní vitamíny, kupovat.

VyÄistÄ›te nářadí

  • Zimní Å™ez stromů – zjistÄ›te, které z vaÅ¡ich ovocných stromů budou potÅ™ebovat zimní Å™ez. Provádí se v bezmrazých dnech a místo Å™ezu, zejména po tlustších vÄ›tvích, zatÅ™ete stromovým balzámem nebo Å¡tÄ›paÅ™ským voskem. PÅ™i zimním Å™ezu se odstraňují poÅ¡kozené vÄ›tviÄky, vÄ›tve rostoucí kolmo vzhůru (vlky), a také je nÄ›které stromky potÅ™eba prosvÄ›tlit, rostou-li vÄ›tve příliÅ¡ hustÄ›. DobÅ™e promyslete, které vÄ›tve odstranit, abyste si neodÅ™ezali ty, na nich se již na podzim vytvoÅ™ily kvÄ›tní pupeny. PÅ™ipravili byste se tak o úrodu.
  • Trávník – máte-li na zahrádce listnaté stromy, bude v prosinci spadaného listí plný trávník. Listí je nutné odstranit, neboÅ¥ by mohlo do trávníku pÅ™inést hnilobu a plíseň. NÄ›kdo trávníky peÄlivÄ› a trpÄ›livÄ› vyhrabává, další z vás zvolí pÄ›kný sluneÄný den a listí se zbaví pomocí sekaÄky – nastavte sekaÄku na 3-4 cm, aby nebyl trávník pÅ™ed zimou příliÅ¡ „vyholený“. Takto zpracované listí s trávou můžete dát do kompostu. Nezapomeňte, že trávník je vhodné na podzim pÅ™ihnojit – vhodné přípravky seženete na trhu.
  • ÄŒesnek – tam, kde půda nezamrzla, a pod nánosem snÄ›hu se to zÅ™ejmÄ› nestalo, můžete jeÅ¡tÄ› na poslední chvíli vysázet Äesnek. DobÅ™e ho pÅ™ihrňte, nezalévejte, zemina je jistÄ› dostateÄnÄ› vlhká. PÅ™i výsadbÄ› Äesneku se nedoporuÄuje dÄ›lat jamku kolíkem – ve spodní Äásti bude zem příliÅ¡ stlaÄená a mezi ní a Äesnekem vznikne nepatrný prostor. Stroužek pak hůř zakoÅ™eňuje, a jeÅ¡tÄ› je pod ním místo pro plíseň nebo hnilobu.

Zahrada odpoÄívá

PatÅ™iÄnou pozornost vÄ›nujte také nářadí a nástrojům, které budete znovu na jaÅ™e potÅ™ebovat. VÅ¡echno peÄlivÄ› oÄistÄ›te a uložte do kůlny Äi stodoly. Nechávat venku kovové nářadí, anebo dokonce sekaÄku, vám zjara může pÅ™inést jen samé starosti.