Já si myslím, že vÅ¡ichni lidé mají v dneÅ¡ní dobÄ› automobil, nebo vy si myslíte nÄ›co jiného? Podle mého názoru automobil tady je pro toho, aby lidem opravdu hodnÄ› Å¡etÅ™il Äas. Protože Äas je v dneÅ¡ní dobÄ› je podle mého názoru opravdu hodnÄ› důležitý. Já sama osobnÄ›, kdybych nemÄ›la automobil, tak bych se zbláznila. Já jsem na nÄ›m opravdu tak už moc zvyklá, že si bez nÄ›j nedokáži pÅ™edstavit život. Jsem na nÄ›m opravdu hodnÄ› navyklá, tak by pro mÄ› bylo velice hrozné, kdybych ho nemÄ›la. Jednou jsem mÄ›la zlomenou nohu a nÄ›kam jsem se rychle potÅ™ebovala dostat, tak jsem si uvÄ›domila, že vlastnÄ› nemohu řídit auto.

Já ráda řídím automobil.

Tohle je naprosto logické. VlastnÄ› i kdybych to mÄ›la povolené, tak bych neřídila, jenomže jsem samozÅ™ejmÄ› nemohla, tak jsem to respektovala. NaÅ¡tÄ›stí ale u nás v rodinÄ› vÅ¡ichni mají automobil, takže když jsem nÄ›kam potÅ™ebovala, se rychle dostat, tÅ™eba k lékaÅ™i anebo do obchodu, tak mÄ› vždycky z rodiny nÄ›kdo tam vzal. Jenom jsme se vždycky složili na benzín a bylo. A to vÅ¡ichni víme, jak je to s dneÅ¡ními cenami energií a také benzínu nebo nafty. Je to docela hrozné a směšné a mnÄ› se z toho nÄ›kdy chce breÄet, ale za auto jsem ráda. Dokonce rodiÄe mi ze srandy říkají, že kdybych mÄ›la nakrmit sebe anebo auto, že bych se radÄ›ji rozhodla pro auto.

Mnoho lidí denně řídí.

Možná je to pravda, protože vlastnÄ› já bych se jinak nedostala do práce, která je asi padesát kilometrů od mého bydliÅ¡tÄ›, takže bych vlastnÄ› ani nemÄ›la peníze na auto. Kdo by mi dal výplatu? Peníze jsou důležité. A kdo říkal že ne, tak kecá. Já bych bez penÄ›z opravdu být nemohla. Protože bez penÄ›z by ÄlovÄ›k nemohl dÄ›lat nic. Nemohl by si koupit ani nÄ›jaké vitamíny anebo léky. A potom by byl z toho nemocný. Takže milí lidé, já vím, že zdraví je důležité, ale auto také a peníze také. Jenom si lidé musí vÅ¡echno pořádnÄ› uvÄ›domit a propoÄítat, co a jak budou dÄ›lat, nebo co je na prvním místÄ›. A věřte, že mnoho lidí se bez automobilu a bez penÄ›z už opravdu neobejde.