NejÄastÄ›ji se slovo móda používá ve spojitosti s oblékáním a obouváním, Å¡perky, kosmetikou a líÄením. Ale pÅ™itom módní může být i případné pÅ™iÅ™azování se k urÄité sociální vrstvÄ› – Äasto se totiž, zejména mezi mladými lidmi, stává, že ten, kdo se nepÅ™izpůsobí módním trendům, bývá spoleÄností jaksi pÅ™ehlížen až deklasován.

Módní líÄení 

Módní je to, co je v daném období veÅ™ejností nejvíce oblíbené a může se rychle zmÄ›nit. A to se u módy velmi Äasto stává – jarní módní trendy jednoho roku se mohou diametrálnÄ› liÅ¡it od jarní módy roku dalšího. A vÄ›tÅ¡ina spoleÄnosti – a to se týká celého svÄ›ta – se jim pÅ™izpůsobuje. JednÄ›m se zmÄ›ny módních stylů líbí, oÄekávají je a vítají, jiní se jen takzvanÄ› „vezou“ a svoje obleÄení mÄ›ní jen proto, aby nebyly vrstevníky zatracováni.

ZmÄ›nu módních stylů může ovlivňovat Å™ada faktorů: může to být ekonomický vliv, návrhářské umÄ›ní, nové technologie, a podobnÄ›. Nakonec si vÅ¡ak stejnÄ› každý z nás pÅ™izpůsobí módní prvky svému osobnímu stylu a podle nÄ›j si vytvoří svůj Å¡atník i doplňky. Móda totiž není jen trendem, který mÄ›ní oblékání celé spoleÄnosti, ale do jisté míry ukazuje ostatním naÅ¡e vlastní sebeurÄení nebo i případné spoleÄenské postoje. A soudní lidé by mÄ›li volit způsob oblékání zejména podle svého typu postavy, no a také podle svých finanÄních možností…

Módní sluneÄní brýle 

Podle nÄ›kterých zdrojů může být lidstvo za vznik módního průmyslu vdÄ›Äné francouzskému „Králi Slunce“, tedy JindÅ™ichu XIV. On sám mÄ›l cit pro eleganci a jeho vytříbenému vkusu podléhala celá Versailles. Je to vlastnÄ› velmi zajímavé: pÅ™estože módních trendů se stále více drží ženy, u zrodu módy stál muž, francouzský král. A také Å™ada svÄ›tovÄ› proslulých módních návrhářů pocházela z Francie – napÅ™. Coco Channel a Christian Dior. Oba dva jsou v módÄ› považováni za klíÄové osobnosti.

A co termín moderní? Souvisí s výrazem módní? Souvisí, avÅ¡ak spíš znamená souÄasný; jedná se o dlouhodobÄ›jší jev s prvky souÄasnosti. StejnÄ› tak může být slovo moderní opakem výrazu starobylý.