Je pravdou, že koníÄky mohou být různé. Jedním z tÄ›ch pomÄ›rnÄ› obvyklých, avÅ¡ak nikoliv velmi rozšířených, je pak chov zvířat. Ten se může týkat jak tÄ›ch klasických, jako jsou tÅ™eba psi, koÄky Äi dokonce konÄ›, nebo i exotických, mezi které patří například nejrůznÄ›jší plazi nebo tÅ™eba také tarantule Äi mravenci.

 

psi patří k nejÄastÄ›ji chovaným zvířatům

 

Mnoho lidí právÄ› toto láká, neboÅ¥ na chování jiného živého tvora je nÄ›co, co nás velmi láká. PÅ™edevším pak pokud nám projevují urÄité city, jako například právÄ› psi, když vrtí ocasem, nebo pÅ™edoucí koÄky. OvÅ¡em je pravdou, že právÄ› tento koníÄek patří k tÄ›m zdaleka nejnároÄnÄ›jším, a to hned z nÄ›kolika důvodů.

 

Tím prvním je, že zvíře, aÅ¥ už jakékoliv, potÅ™ebuje neustálou péÄi. Je nutné pravidelné krmení, venÄení Äi ÄistÄ›ní záchodu nebo terária, vytvoÅ™ení vhodných podmínek a mnoho dalšího. Nelze tak například jen tak odjet na delší dovolenou, vždy musíme najít nÄ›koho, kdo se nám o nÄ› postará. A to nemusí být jednoduché, zvláštÄ› právÄ› u exotických druhů.

 

i koÄky jsou u nás oblíbené

 

Také je pravdou, že chov mnoha z nich není jednoduchý. Mnozí plazi potÅ™ebují skuteÄnÄ› specifické podmínky, a to pÅ™edevším teplotu, vlhkost, správný substrát i další vÄ›ci, bez kterých se neobejdou. Například ani chov rybiÄek není tak snadný, jak by se mohlo zdát – akvárium je potÅ™eba zacyklit, umývat jej pouze speciálními prostÅ™edky, nehledÄ› na to, že je nutné udržovat stálé prostÅ™edí.

 

JistÄ›, když máme úspÄ›chy například v chovu vzácných druhů, pak to rozhodnÄ› potěší, avÅ¡ak než do takového stádia dospÄ›jeme, Äeká nás dlouhá cesta, plná neúspÄ›chů. A právÄ› ty jsou zde mnohem více zdrcující než jinde, neboÅ¥ vÄ›tÅ¡inou znamenají smrt zvířete. Pokud jsme jej navíc mÄ›li skuteÄnÄ› rádi a vytvoÅ™ili si k nÄ›mu skuteÄný vztah, pak taková událost může být skuteÄnÄ› zdrcující.

 

Musíme si tedy skuteÄnÄ› popravdÄ› říci, zda na nÄ›co takového doopravdy máme, a zda se s tím případnÄ› dokážeme smířit. Jinak to bude Å¡patné nejen pro nás, ale také pro ta zvířata.