Za kolébku módy se považuje Francie, kde vznikla celá Å™ada luxusních módních domů, které jsou svou tvorbou proslulé po celém svÄ›tÄ›. Jejich výrobky jsou stále exkluzivní pÅ™edevším díky propracovanému designu a také vysokým cenám. Může si je tak dovolit jen málokdo, a v jejich nabídkách najdete i opravdu jedineÄné kousky, které byly vyrobeny pouhých pár kusech, což jejich cenu jeÅ¡tÄ› zvýšilo, a jsou tak jeÅ¡tÄ› exkluzivnÄ›jším zbožím než dosud. Jedna kabelka může stát i nÄ›kolik milionů korun.

pánská móda

Každý rok se koná mnoho módních událostí, které jsou spojeny s módními pÅ™ehlídkami. A nÄ›kteří výrobci obleÄení, bot a doplňků se snaží Å¡okovat za každou cenu. Už to není jen o tom ukázat na modelkách a modelech nové kolekce, ale o tom využít například modelky s nÄ›jakou vadou jako tÅ™eba chybÄ›jící konÄetina nebo vitiligo. Je sice hezké že se znaÄky snaží poukázat na to že lidé jsou různí a ne vždy dokonalí, ale pro spoustu diváků je potom takové obleÄení neatraktivní. Vždycky prodávala krása, a pokud titÄ›rné plavky navléknete na modelku která váží 150 kilo, asi to na vás moc dobrý dojem neudÄ›lá.

PraktiÄnost
SamozÅ™ejmÄ› ne vÅ¡echny modely byly vyrobeny pro to, abyste je mohli nosit do práce, ale nÄ›které z nich byly vyrobeny za úÄelem propagace a leckdy i pÅ™itáhnouti pozornosti. Můžeme se tak setkat s opravdu nenositelnými kousky, které má stěží jak vynosit na molo modelka.

dámská móda

Móda pro většiny
Drtivá vÄ›tÅ¡ina lidí bere obleÄení jako nutnou souÄást života, a i když se i Äást lidí chce oblékat hezky, není potÅ™eba utrácet kvůli tomu půl výplaty za pÅ™edražené obleÄení, které je spíš statistovou záležitostí, a která nemá s vkusem nic moc spoleÄného. To jestli má nÄ›kdo triÄko za 5000 KÄ z nej jeÅ¡tÄ› lepšího ÄlovÄ›ka nedÄ›lá. A nadarmo mnozí bohatí neříkají, že luxusní obleÄení si kupují pÅ™evážnÄ› chudí lidé. VÅ¡imnÄ›te si, že ti nejbohatší, jako tÅ™eba Bill Gates, chodí v obyÄejném obleÄení za pár korun.